Institut Català de la Dona

Institut Català de la Dona

2020

Disseny i maquetació de la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere a la comunicació de les administracions públiques.

Projectes relacionats